پاسخ :

 

نظام ما جمهوری اسلامی است كه در عین اسلامی بودن حكومتی است مردمی و این مردم بودند كه انقلاب كردند و در زمینه تحقق حكومت اسلامی را فراهم نمودند و به قانون اساسی كه بر گرفته از اصول و مبانی اسلام بود رای داده و آنرا پذیرفتند. كه در آن مسیر مشروع و منطقی، یعنی انتخاب از سوی مجلس خبرگان رهبری برای تعیین و انتخاب رهبر در نظر گرفته شده است.

لذا در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده دار آن می گردد.1  و در این اصل آمده است: پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره ی همه ی فقهاء واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند هرگاه یكی از آنان (فقهاء) را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولات عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.2 با توجه به اصول یاد شده ی قانون اساسی:

1 ـ تعیین رهبر به عهده ی خبرگان منتخب مردم می باشد كه كارشناس، خبره و فقیه هستند.

2 ـ كه بهترین راهكار متصور برای آن هم در زمان حاضر در این اصل بیان شده است یعنی فقیه مورد نظر باید واجد شرایط مذكور در اصل پنجم و اصل یكصد و نهم باشد.

نتیجه:

مردم با ایجاد حكومت اسلامی كه در قالب جمهوری اسلامی، قانون اساسی را به عنوان منشور ملّی كشور با اكثریت قاطع قبول نموده و در همین منشور ملّی (قانون اساسی) هم تعیین رهبر به عهده ی خبرگان و كارشناسان و فقیهان منتخب مردم گذاشته شده است و بنابراین همان طوری كه مردم در مسائل دیگر، مثلاً مهندسی ساختمان و صنعت اگر مهندس و تكنیسین را به عنوان اهل فن انتخاب كنند با او مخالفت نمی كنند و هر آنچه را كه كارشناس آنها بگوید آنها قبول می كنند چون كه مردم در كارهای فنّی و پیچیده و مهم اهل فن نیستند، در اینجا نیز همین طور است. یعنی: آنها فقیهان واجد شرایط را به عنوان كارشناس انتخاب كردند و این خبرگان منتخب مردم هستند كه با بررسی و تفحص و تلاش فقیه واجد شرایط رهبری را یافته و بعد از انتخاب و تعیین آن، او را به مردم معرفی می كنند. با این راهكار قانونی است كه هیچ گونه تعارض و مخالفتی بین مردم و نمایندگان آنها به وجود نمی آید. البته ناگفته نماند كه خبرگان ملت كسی را به رهبری بر می گزینند كه علاوه بر داشتن شرائط رهبری مطابق اصل یكصد و نهم از مقبولیّت عامه نیز برخوردار باشد و مردم از صمیم جان او را پذیرا شوند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . قانون اساسی، اصل پنجم.

[2] . همان منبع، اصل یكصد و هفتم.