ولایت فقیه مبانی حکومت وپاسخ به شبهات ولایت فقیه http://nasimvelayat.mihanblog.com 2018-12-09T17:25:35+01:00 text/html 2015-10-10T05:27:23+01:00 nasimvelayat.mihanblog.com خسرو زارعی غمام نگاهی تحلیلی به سخنان رهبر انقلاب درباره اعتدال http://nasimvelayat.mihanblog.com/post/402 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">&nbsp;</span></b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://zarei2khosro.persiangig.com/image/1.2.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">چکیده</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">مقام معظم رهبری، اسلام را مظهر اعتدال می دانند. زیرا در اسلام هیچ افراط و تفریط ندارد. حفظ اعتدال از نظر امام (ره) حرکت قاطع در خط «نه شرقى و نه غربى».اصرار فراوان بر استقلال حقیقى و همه‏ جانبه‏ ى ملت‏ می دانستندکه بعد بین المللی معنی اعتدال می باشد. بعد داخلی اعتدال را رهبر معظم انقلاب به</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;"> اعتدالى که مظهرش در زندگى ما عدالت اجتماعى است‏ تعبیر می نمایند. اعتدال، یعنى در هیچ جهت دچار افراط نشوید، محیط اسلامى، محیط رحمت، اعتدال، حاكمیت معنویّت و تقواست، اسلام دین انسانیّت و اعتدال و خردورزى و تسلیم در برابر حق متعال است،عدل یعنى هر چیزى در جاى خود قرار گرفتن است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">کلید واژه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">اعتدال ،افراط ،تفریط، اسلام،عدالت اجتماعی</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><br> </span><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">مقدمه</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">انقلاب اسلامی ایران که سر آغاز دوباره حکومت اسلامی می باشد، اعتدال را به عنوان پایه و اساس شکل گیری نظام اسلامی قلمداد می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">با توجه مطرح شدن مقوله ای به نام “اعتدال”</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">توسط برخی نخبگان سیاسی ؛ لازم است چند کلامی به بررسی این واژه و مفهوم آن بپردازیم که به راستی اعتدال و میانه روی از منظر رهبر انقلاب چیست؟ و به چه اموری تعلق دارد؟ فرمایشات رهبر انقلاب به عنوان میزان و شاخص برای مسئولین و مردم شریف ایران می باشد، باید بدانیم که نظر مقام معظم رهبری در مورد اعتدال چه می باشد تا مسئولین و مردم به نام اعتدال به بیراهه نروند زیرا کلام مقام معظم رهبری در هر امری که میفرمایند فصل الخطاب میباشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 200%;">اعتدال مصدر باب افتعال از ریشه «عدل» و در لغت به معنای حدّ متوسط بین دو وضعیت دیگر است ، ازاین‌رو نقطه مقابل اعتدال ، افراط و تفریط نامیده‌می‌شود</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><br></span></font><br></p> text/html 2015-10-10T05:04:48+01:00 nasimvelayat.mihanblog.com خسرو زارعی غمام فرهنگ خرید تولیدات داخلی http://nasimvelayat.mihanblog.com/post/401 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://zarei2khosro.persiangig.com/image/1.1.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">حال چند سوال اینجا پیش می آید آیا این خودرو سازان نمیتوانند خودرو با کیفیت تر از این را تولید کنند یا تحریم ها مشکل اصلی این دو خودرو ساز میباشد، که افت کیفیت پیدا کرده است. سوال بعدی گرانی خودرو تولیدی خود را به نوسان ارز ربط میدهند که ما قطعه تولیدی را گران میخریم. اگر ما قطعات را در داخل تولید می کنیم پس نوسان ارز چه دخلی به قطعات تولید داخل دارد. اگر شما از خارج تهیه قطعه میکنید چرا تا اسم تحریم خودرو داخلی می آید میگویید که قطعه ساز داخلی ما ضرر میکند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">ما تولیدات چند دهه ی این دو خودرو ساز را که مشاهده میکنیم می بینیم نه پیشرفت کیفی پیدا کرده اند و نه با استانداردهای جهانی مطابقت دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">اما در حالی که میبینیم یک پهباد فوق پیشرفته آمریکایی ها را شکار می کنیم و عرض یک سال مهندسی معکوس می نماییم آن هم پهبادی که هیچ کشوری در دنیا نمونه آن را نساخته است. مشکل کجا هست از قطعه گران، نوسان ارز،تحریم کشور یا عدم مدیریت صحیح</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">بنده مخالف تحریم این دو خودرو ساز بزرگ هستم زیرا تولید داخلی رجحان دارد به همه تولیدات با کیفیت خارجی مقام معظم رهبری در رجحان داشتن خرید تولید داخلی این گونه می فرمایند: «در مورد مسئله‏ ى كار آنچه كه من بر آن تأكید كرده ‏ام و امروز هم تأكید مى‏ كنم، این است كه ما باید فرهنگ كشور خودمان را به سمت ترویج تولید داخلى تنسیق و تنظیم كنیم و پیش ببریم؛ این خیلى چیز مهمى است. در گذشته، سالهاى متمادى این فرهنگ به ملت ما تزریق شده است كه به دنبال مصنوعات و ساخته ‏هاى بیگانه و خارجى بروند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>»[</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>]<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">اما باید با حمایت ما ایرانی ها از تولید داخل شما خودرو ساز عزیز حرکت های رو به جلو می داشتید ولی سوال بنده از مدیران این دو خودرو ساز این است که چرا در این همه سال شما یک بنز آخرین سیستم را مهندسی معکوس نکردید اگر می گویید نمی شود ولی بچه شیر های ایرانی توانستند پهبادی که در دنیا نمونه نداشت را مهندسی معکوس نمایند شما چرا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">ما میبینیم که ضعف مدیریت صحیح در عدم بهره وری در قیمت تمام شده و عدم به روز رسانی های کیفی خودرو مردم هم تصمیم به تحریم خودرو داخلی گرفته اند چون آخرین حربه این مردم بود بعد از این همه سال، به مردم هم باید حق داد ولی خودرو ساز محترم چرا به عذر خواهی از مردم و وعده عملی در به روز رسانی تولیدات را خود را ندارید این جای تامل است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">حال چه حرکتی باعث میگردد که فرهنگ خرید کالای ایرانی در مردم پدیدار گردید و باعث چرخیدن اقتصاد کل کشور گردد و به اینگونه مشکلات مانند تحریم دو خودرو ساز بزرگ که چند صد هزار نفر خانواده ایرانی از این طریق امرار معاش میکنند بیکار نگردند و معضلات بیکاری را تحمل نکنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">در این مورد را مقام معظم رهبری برای برون رفت از این مشکل این گونه میفرمایند: «این فرهنگ باید عوض شود. البته كیفیت تولید داخل در این مؤثر است، تبلیغ نكردن بیجا و بى‏ رویه‏ ى تولیدات خارجى در این مؤثر است، تشویق كارآفرین داخلى در این مؤثر است، وجدان كارى در كننده ‏ى كار- چه كارگر ساده یا كارگر مجرب یا مهندس كار- در این مؤثر است، دولت نقش دارد، مسئولین نقش دارند، خود كارگر نقش دارد، كارآفرین نقش دارد، تاجر واردكننده ‏ى كالاى خارجى نقش دارد. همه باید دست به دست هم بدهند تا تولید داخل رجحان پیدا كند؛ ارزش پیدا كند و فرهنگى بر جامعه‏ ى ما و بر ذهنهاى ما حاكم شود كه مصرف كردن تولید داخلى را ارزش بدانیم. ما به قیمت به كار واداشتنِ یك كارگر بیگانه كه تولید او را مصرف مى ‏كنیم، یك كارگر داخل كشور را بیكار مى‏ كنیم. همه ‏ى مسئولین كشور، سیاست‏گذاران كشور، مسئولان تبلیغات كشور، خودِ كارآفرینان، خودِ كارگران، دولت، بخشهاى مربوطه به این نكته باید اهمیت بدهند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>»[</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>]<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">.........................................<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">پاورقی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">[1]</span><span lang="AR-SA">بیانات در دیدار جمعى از معلمان، پرستاران و كارگران‏09/ 02/ 1388</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">[2]</span><span lang="AR-SA">بیانات در دیدار جمعى از معلمان، پرستاران و كارگران‏09/ 02/ 1388</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-10-07T15:22:55+01:00 nasimvelayat.mihanblog.com خسرو زارعی غمام راههای نفوذ دشمن http://nasimvelayat.mihanblog.com/post/400 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">&nbsp;</span></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://zarei2khosro.persiangig.com/image/1.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">از بیانیه لوزان چند روزی نگذشته بود که مقام معظم رهبری در دیدار سالیانه خود با مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام بیاناتی فرمودند که نکته قابل توجهی در رابطه با بیانیه لوزان عنوان فرمودند:</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">«به‌هیچ‌وجه اجازه داده نشود که آن‌ها به بهانه نظارت، به حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئولان نظامی کشور به‌هیچ‌وجه مأذون نیستند که به بهانه نظارت یا بازرسی و مانند این‌ها، بیگانگان را به حریم و حصار امنیتی و دفاعی کشور راه بدهند، یا توسعه دفاعی کشور را متوقف کنند. توسعه دفاعی و توانایی دفاعی کشور، مشت محکم ملّت در عرصه نظامی است و بایستی همچنان محکم بماند و محکم‌تر شود .»[۱] که در کلام مقام معظم رهبری برداشت نفوذ بیگانگان در کشور میشود.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">اما بعد از توافق هسته ایی که در تیر ماه اتفاق افتاد به دفعات در کلام رهبری ابعاد نفوذ را تبیین نمودند:</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">«نیت آن‌ها [آمریکایی‌ها] این بود که از این مذاکرات و از این توافق، وسیله‌ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه را بستیم و این راه را به‌طور قاطع خواهیم بست؛ نه نفوذ اقتصادی آمریکایی‌ها را در کشورمان اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی آن‌ها را، نه حضور سیاسی آن‌ها را، نه نفوذ فرهنگی آن‌ها را» [۲]</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">حالا در اینجا سعی داریم ابعاد نفوذ در عرصه های مختلف را بیان کنیم تا بتوانیم در تشخیص نفوذ دشمن بصیرت داشته باشیم و عرصه های نفوذ دشمن را بشناسیم.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">راه های نفوذ میتواند در فرد باشد و یا داخل دولت باشد یا نفوذ دولت متخاصم در دولت کشور هدف به وسیله تسلیم تهدید و ترویج فرهنگ خود باشد.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">اولین مرحله، نفود در افراد میباشد که فرد مورد نظر شاید در وهله اول هرگز به همکاری با دشمن نشود ولی دشمن با طعمه مورد نظر، یک حلقه ارتباطی ایجاد میکنند و کشف مینمایند نقاط ضعف فرد را در مقاطع خاص و بدین وسیله، فرد مورد نظر را مطیع خود مینمایند.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">فرد نفوذی را نمیتوان شناسایی کرد زیرا در شرایط خاص و در لحظه ویژه، کارکرد خود را برای دشمن دارد.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">فرد مخالف که همیشه ساز دشمن را کوک میکند معلوم است که دشمن میباشد اما فرد نفوذی کسی است که با شما همدردی میکند و در مواقعی که منافع دشمن یا فرد نفوذی تعارض پیدا میکند حرکت خود را انجام میدهد.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">و طریقه جذب افراد برای نفوذ به وسیله سازمان ها مانند ماسون ها در دولت ها –تحصیل در کشور متخاصم مانند بورسه ها– فرقه های مذهبی مانند بابیت و بهاییت و یا دعوت به کار صورت میپذیرد.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">حوزه نفوذ دولت متخاصم در کشور هدف، میتواند از طریق عوامل داخلیِ خود باخته فرهنگ کشور متخاصم باشد یا منافع عوامل داخلی، پیوند خورده با عوامل خارجی باشد</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">نفوذ دولت متخاصم میتواند در تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها، مطبوعات و جریان های سیاسی تاثیر گذار شوند به وسیله عنصر نفوذی خود در داخل کشور .</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">کسانی هم هستند که نفوذی نیستند و عنوان جاسوس هم نمی توان به او داد اما تمام حرکات و گفتار فرد، در راستای منافع دشمن و&nbsp; در پازل دشمن میباشد؛ حالا یا مقهور فرهنگ کشور متخاصم میباشد و یا تحصیل کرده همان کشور دشمن میباشد و ناخوداگاه در حال ترویج فرهنگ دشمن می باشد.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">کم هزینه ترین راه نفوذ دشمن از طریق رواج فرهنگ خود میباشد. حال ببینید دشمن چقدر نفوذ کرده در فرهنگ اسلامی ما.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">پی‌نوشت:</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">[۱]بیانات،۲۰/ ۱/ ۹۴</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">[۲]بیانات، ۲۶/ ۵/ ۹۴</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-08-22T04:20:11+01:00 nasimvelayat.mihanblog.com خسرو زارعی غمام عزت ایران اسلامی درگرو پیشرفت همه‌جانبه http://nasimvelayat.mihanblog.com/post/399 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://zarei2khosro.persiangig.com/image/10.jpg" alt="" style="font-size: 11px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 150%;">ما اگر بخواهیم این انقلاب را به‌عنوان یک الگوی موفق انقلاب‌های معاصر در جهان ارائه دهیم باید به عزت دست پیدا کنیم و این عزت جز با داشتن امنیت اجتماعی و سیاسی، عدالت، رفاه اجتماعی، آزادی فردی و اجتماعی در حیطه اسلامی که بدون افراط‌وتفریط باشد و تعاون اجتماعی و حکومت عادل محقق نمی‌گردد</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">در این میان وظیفه پیشرفت این انقلاب به عهده دو گروه است: یک- زمامدار حکومت و دوم- مردمی که تابع این حکومت می‌باشند اگر هرکدام از این دو گروه وظیفه خود را به‌خوبی انجام ندهد به قطع یقین ما نمی‌توانیم این انقلاب را صادر کنیم و به‌عنوان الگو و ام‌القری اسلام معرفی کنیم و کشورهای دیگر مانند ترکیه که یک کشور لائیک است ادعای ام‌القری را در جهان اسلام و دنیا سر می‌دهد</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">وظیفه من شیعه برای شناساندن اسلام و انقلابم در جهان به دو بال قیام و انتظار که اولش امام حسین و آخرش امام مهدی (عج) نیاز دارم تا پرواز داشته باشم برای حرکت روبه‌جلو و سپر این پرواز ولایت‌فقیه هست که باید پیرو ولایت‌فقیه باشیم تا در جهان بی‌خدا در امان باشیم اگر در مقابل دشمن قیام نکنم و یا منتظر واقعی نباشیم و بدون زره به میدان دشمن برویم یقیناً نه پرواز روبه‌جلوی برای صادر کردن انقلاب نخواهم داشت و نداشتن حتی یکی از این سه مؤلفه قیام و انتظار و ولایت مداری شکست حتمی است</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">پس وظیفه مردم و زمام داران این انقلاب خیلی حساس و سرنوشت‌ساز است زیرا حرکت روبه‌جلوی ما باعث تعجیل در فرج می‌گردد و تخطی از این وظیفه تأخیر در فرج می‌شود. اگر فردی در هر منصبی و سمتی باعث گردد که این حرکت کند و یا قطع گردد باید در آخرت هم جواب اول شهیدان این انقلاب را و بعد امام زمان را بدهد که شیعه خانه امام زمان را بد جلوه داده است؛ و موجب سلطه مستکبرین غربی را بر این کشور شده‌ایم</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div></span><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">مقام معظم رهبری در خصوص راه‌های پیشرفت این انقلاب می‌فرمایند</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></div></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><div style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">«</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">ما باید این راه را طی كنیم. ما باید همت كنیم. ما باید مناسبات غلطی را كه موجب عقب‌ماندگی ملت‌ها و ازجمله ملت خود ما شده است، عوض كنیم و تغییر دهیم. ما باید عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران كنیم. همه‌ی این‌ها نیاز دارد به همت، نیاز دارد به عزم، نیاز دارد به امید. اگر یك ملتی امید خود به آینده را از دست داد، یا همت او درباز كردن راه‌ها و پیش رفتن به سمت هدف‌ها سست شد، این ملت عقب خواهد ماند، پیشرفت نخواهد كرد، سلطه‌گران عالم بر او مسلط خواهند شد، عزت خود را از دست خواهد داد. ملت ایران احتیاج دارد به اینكه این همت را مستمراً در كار خود حفظ كند، این عزم و اراده را حفظ كند، این امید را روزبه‌روز افزایش دهد و این در كشور ما موجود است. بحمدالله مردم ما این رادارند و نشان داده‌اند، لذا ما در این سی سال به‌مراتب بیشتر ازآنچه یك ملت در سی سال می‌تواند رشد كند و پیش برود، جلو رفته‌ایم، این را دشمنان ما هم اعتراف می‌كنند. ولی شعار ما، شعار جهانی است. شعارهای ما، شعارهای ناظر به بشریت است، شعارهای ما ناظر به قطع دست مستكبران به‌طور كامل از كشور ما و ملت ماست، مستكبران این را تحمل نمی‌كنند، لذا توطئه می‌كنند.»1</span></div></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><div style="text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">پاورقی</span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">1. </span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم استان گیلان‌08/10/1389</span></div></font></p><p class="rtejustify" style="text-align: justify;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> text/html 2015-08-15T05:21:09+01:00 nasimvelayat.mihanblog.com خسرو زارعی غمام آرمان‏هاى انقلاب رفع محرومیت و فقر، كمك به مستضعفان http://nasimvelayat.mihanblog.com/post/398 <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://zarei2khosro.persiangig.com/image/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.jpg" alt="">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">خیلی‌ها سؤال می‌کنند چرا باید به مردم فلسطین، سوریه و یا هر کشور که فقیر هست باید ما کمک مالی یا خدماتی کنیم، درحالی‌که در کشور خودمان افراد زیادی هستند که بضاعت مالی ندارند و نیازمند این کمک‌ها هستند؛ و میگویند واجب را ما رها کرده‌ایم به مستحبات عمل می‌کنیم. مگر اعتقاد ما که آرمان انقلاب اسلامی هست رفع محرومت و فقر نیست.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در پاسخ به این سؤال ما اول به آرمان‌های انقلاب رجوع می‌کنیم از بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص که می‌فرمایند:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">«اعتقاد ما همه‏ى آرمان‏هاى انقلاب: رفع محرومیت و فقر، كمك به مستضعفان، زنده كردن و احیاى ارزش‌های اصیل اسلام ناب‏»1</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بله یکی از آرمان‌های انقلاب رفع محرومیت هست، ولی همان مستضعف و محروم اولین خواسته آن از حکومت امنیت هست، اگر بداند برای امور معیشتی خود امنیت جانی ندارد همان کار کردن اولیه را انجام نمی‌دهد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دوما در کشور ایران ما نشنیده‌ایم کسی از گرسنگی براثر فقر از دنیا رفته است، پس محرومیت از امنیت جانی، فقر اولیه است. الآن به کشورهای همسایه نگاه بیندازیم در محرومیت اولیه هستند بااینکه خوراک و مسکن هر برفرض بگویم دارند ولی فقر امنیتی دارند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هرچند مسئولین در رابطه با فقرزدایی در حال کار کردن و رسیدگی هستند که یکی از همین نهادها کمیته امداد امام خمینی (ره) هست.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اما از سؤال اصلی دور نشویم که همان کمک که کشورهای دیگر هست اگر ما به این کشورها برفرض کمک نمی‌کردیم الآن باید فقر امنیتی هم گریبان گیر کشورمان می‌شد و ما توانسته‌ایم با همین کمک‌های مالی و خدماتی دشمن را در آن‌سوی مرزها زمین‌گیر نماییم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تمام کشورهای اسلامی چشم به این انقلاب دوخته‌اند که پرچم اسلام را برافراشته است و می‌خواهد در مقابل زورگویی استکبار بایستد، این‌یک رسالت بزرگی است که زن و مرد ایرانی دارند، اگر ما نگرشمان این باشد که خود را آماده می‌سازیم برای ظهور صاحب اصلی و تا زمان ظهور تبعیت از ولی فقیه داریم این هزینه‌ها برای مهیاسازی زمینه ظهور با این نگرش، هر چه قدر هم کارکنیم و هزینه کنیم بازهم ارزش خود را دارد تا این انقلاب را به صاحب اصلی بازگردانیم و برای رسیدن به این آرزو باید عمق راهبردی خود را افزایش دهیم تا دشمن را در مرزهای خود زمین‌گیر کنیم و پهنه امنیتی خود را افزایش دهیم تا این شیعه خانه امام زمان آسیبی به آن نرسد مقام معظم رهبری در این خصوص عمق راهبردی می‌فرمایند:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">«یك پیام به استكبار جهانى: استكبار جهانى بداند كه این ملت فولاد آبدیده است. زن و مردِ این كشور و این مرزوبوم، جوان و پیرِ این میهن بزرگ اسلامى و نسل‌های پى‏ درپى از این ملت بزرگ، كه در كوره‏ هاى حوادث آبدیده شده‏اند، براى خودشان یك رسالت قائل‌اند؛ رسالت پاسدارى از اسلام و پرچم برافراشته‏ ى اسلام در این سرزمین؛ كه امروز یك و نیم میلیارد مسلمان در مناطق مختلف دنیا به این پرچم چشم دوخته ‏اند؛ این عمق راهبردىِ ملت و انقلاب ما در كشورهاى اسلامىِ منطقه است؛ در فلسطین است، در شمال آفریقاست، در خاورمیانه است، در آسیاى میانه است و در شبه‌قاره است؛ این‏ها عمق راهبردى ملت ایران است.»2</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پاورقی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">.............................</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">1. بیانات در مراسم بیعت اعضاى جامعه‏ ى مدرسین حوزه‏ ى علمیه‏ ى قم‏24/ 03/ 1368</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">2. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در اجتماع مردم دشت آزادگان، سوسنگرد، بستان، حمیدیه و هویزه و کاروان‌های راهیان نور، در منطقه‏ ى دهلاویه‏05/ 01/ 1385</font></div> text/html 2015-07-27T05:29:03+01:00 nasimvelayat.mihanblog.com خسرو زارعی غمام مذاکرات هسته ایی اوج حیله گری آمریکا http://nasimvelayat.mihanblog.com/post/397 <p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://zarei2khosro.persiangig.com/image/2936_69477.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">آیا با مذاکرات ایران و امریکا باعث می‌گردد تا ما آمریکا را به‌عنوان شریک و هم‌پیمان خود قلمداد نماییم باتوجه به خصومت آمریکا از اویل انقلاب و بعد از نمایان شدن جاسوسی گسترده آمریکا از ایران بعد از اشغال سفارت آمریکا به دست دانشجویان خط امام (ره) تا به امروز، بعلاوه امریکا با تمام ترفندهای غیرانسانی علیه انقلاب اسلامی ایران، سی‌وپنج سال است که راه مقابله با این انقلاب را در پیش‌گرفته است. حالا چه شده که بعدازاین همه مدت دشمنی به میز مذاکره آمده تا برای جلوگیری از پیشرفت ایران اسلامی، مشوق‌هایی را به ایران اسلامی پیشنهاد دهد تا دست از حرکت روبه‌جلوی ایران را بگیرد. مگر پیشرفت ایران اسلامی چه خطری برای آمریکای به‌ظاهر قدرتمند ایجاد می‌نمایید که این‌گونه راه مذاکره را در پیش‌گرفته است. مقام معظم رهبری در خصوص حرکت و پیشرفت ایران که باعث می‌گردد که دشمن زمین‌گیر شود این‌گونه می‌فرمایند: «اگر ظرفیت‌های داخلی را فعال کنیم و بر توان داخلی متمرکز شویم، آمریکا و قدرت‌های دیگر توانایی هیچ غلطی را اعم از نظامی و غیرنظامی نخواهند داشت و نخواهند توانست ملت ایران را با فشار زمین‌گیر کنند»1.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">دشمن می‌خواهد با مذاکره ظرفیت‌های نظامی و غیرنظامی ما را غیرفعال کند چون باور دارد نمی‌تواند با جنگ نظامی بر ایران اسلامی پیروز شود برای همین است که راه مذاکره را برای مقابله با ایران اسلامی برگزیده است&nbsp; زیرا میداند اگر ایران اسلامی به ظرفیت‌های بالای نظامی و غیرنظامی دست پیدا کند هیچ‌وقت سرخود را مقابل مستکبرین خم نمی‌کند و این انقلاب الگویی برای دیگر کشورهای جهان‌سومی می‌شود که از سلطه‌پذیری بیرون بیایند و این برای استکبار ناخوشایند هست و در همین مذاکرات هسته ایی مشاهده می‌کنیم که آن‌ها تأکید فراوان برای به عقب راندن پیشرفت‌های نظامی و علمی کشور را دارند و باید مسئولان مذاکره‌کننده به این امر متوجه باشند.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">.............................</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">پاورقی</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">1. بیانات در دیدار مردم استان ایلام در سالروز ولادت امیرالمؤمنین علیه‌السلام - 1393/02/23</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-06-10T05:26:19+01:00 nasimvelayat.mihanblog.com خسرو زارعی غمام دولت و ملت ،همدلی و هم زبانی از نگاه امام خمینی(ره) http://nasimvelayat.mihanblog.com/post/396 <p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://zarei2khosro.persiangig.com/image/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%28%D8%B1%D9%87%29.jpg" alt=""></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">امام خمینی تنها راه پیشرفت امت اسلام را وحدت کلمه و محور وحدت کلمه را اسلام، عنوان فرموده اند&nbsp;با فرمایشات امام (ره) وحدت بر پایه اسلام، موجبات عزت و عظمت کشور اسلامی دانست .«اگر مسلمانان، آن عزت و عظمتی را که در صدر اسلام داشتند، بازیابند، به اسلام و وحدت کلمه روی آورند، آن اتّفاق بر محور اسلام بود که آن قدرت و شجاعت مافوق‌الطبیعه را به وجود آورد» [1]<br>امام (ره) مسئله وحدت را محدود به کشوری یا دولتی نکرده بودند. &nbsp;در بیانات خودشان به این مسئله نظر داشتند که باید تمام مسلمانان جهان وحدت داشته باشند، سوای فرقه سنی یا شیعی بودن خودشان. اگر این وحدت در جهان اسلام حاصل میشد، الان شاهد این همه کشتار مسلمان به دست مسلمان دیگر نبودیم و تمام غرب از اسلام و مسلمانان تبعیت میکردند. «تفرقه موجود در بین کشورهای مسلمان یا از خیانت سران ممالک اسلامی و یا از جهل و بی‌اطلاعی آنان است ... سنی و شیعه مطرح نیست، در اسلام کرد و فارس مطرح نیست، در اسلام همه برادر و با هم هستیم. یک دسته از مسلمانان؛ سنی، یک دسته حنفی و دسته‌ای اخباری هستند ... در یک جامعه‌ای که همه می‌خواهند به اسلام خدمت کنند و برای اسلام باشند، این مسائل نباید مطرح شود. ما همه برادر و باهم هستیم ... . اینها دلیل اختلاف نیست، ما نباید با هم اختلاف و یا یک تضادی داشته باشیم. برادران شیعه و سنی باید از هر اختلافی احتراز کنند. امروز اختلاف بین ما، تنها به نفع آنهایی است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب سنی اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و یا سایر فرق. آنها می‌خواهند نه این باشد و نه آن، راه را این طور می‌دانند که بین این دو اختلاف بیندازند. ما باید توجه به این معنی بکنیم که همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم و باید برای قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت کنیم»[2]<br>اگر وحدت در تمام مسلمانان وجود داشت در حال حاضر مسجد الاقصی که در دست رژیم صهیونیستی غصب شده را آزاد کرده بودیم،&nbsp;در در آن مسجد نماز وحدت می خواندیم.«انشاءالله روزی همه مسلمانان با هم برادر و همه ریشه‌های فساد از همه بلاد مسلمانان کنده بشود و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجدالاقصی و از کشور اسلامی ما کنده شود. ان شاءالله تعالی با هم برویم و در قدس نماز وحدت بخوانیم»[3]<br>امام (ره) اختلاف بین مسلمانان را سبب شکست عنوان میفرمایند، و با اشاره به قرآن که دستور وحدت بین مسلمین را داده است را سرلوحه حرکت مسلمین جهان یاد میکنند. «مسلمانان به دستورات اسلامی رفتار کنند و وحدت کلمه خود را حفظ نمایند و از اختلاف و تنازع، که مایه شکست آنها است، دست بکشند»[4]<br>«ما محتاج به وحدت هستیم در سالیان دراز. همیشه قرآن کریم به ما دستور داده و به مسلمانان دستور وحدت داده برای سراسر عالم و در سراسر تاریخ. ما محتاج به این هستیم که عملاً وحدت را محقق کنیم»[5]<br>امام (ره) وحدت مسلمین را عمل استقلال میدانند. «وحدت مذهبی است که این اجتماع عظیم و فشرده را ایجاد می‌کند. اگر علاقه به استقلال دارید، وحدت مذهبی داشته باشید»[6]<br>آنچه که ضامن استقلال ملت های مسلمان امام(ره) اشاره مینمایند، وحدت بین مسلمانان جهان است.«تنها راه بازیابی عظمت و عزت و شکوه بینش اسلام و مسلمانان، مسئولیت پاسداری وحدت و برادری دینی، تنها ضامن استقلال سرزمینهای اسلامی است»[7]<br>امام(ره) پیروزی های چشم گیر مسلمانان صدر اسلام را، وحدت ایمان آن دوره میدانند. «رمز پیروزی مسلمانان در صدر اسلام، وحدت کلمه و وحدت ایمان بود»[8]<br>امام (ره) تشکیل حکومت واحد برای حفظ مسلمانان را تنها راه وحدت بین مسلمانان می دانند. «ما برای اینکه وحدت امت اسلامی را تأمین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم ... تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمانان است ...»[9]<br>تنها وحدت مسلمانان جهان رمز حکومت جهانی اسلام با رهبری امام زمان میباشد که از بیانات امام (ره) میتوان استنباط نمود.</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پی‌نوشت:<br>[1]صحیفه امام(ره)، ج5، ص32<br>[2]&nbsp;صحیفه امام(ره)، ج12، ص259<br>[3]صحیفه امام(ره)، ج12، ص283<br>[4]&nbsp;صحیفه امام(ره)، ج1، ص203<br>[5]&nbsp;صحیفه امام(ره)، ج19، ص15<br>[6]&nbsp;صحیفه امام(ره)، ج1، ص64<br>[7]&nbsp;صحیفه امام(ره)، ج1، ص192<br>[8]&nbsp;صحیفه امام(ره)، ج6، ص49<br>[9]&nbsp;صحیفه امام(ره)، ج5، ص43</font></p> text/html 2015-06-09T07:05:44+01:00 nasimvelayat.mihanblog.com خسرو زارعی غمام خط امام (ره)، دشمن شناسی و استکبار ستیزی http://nasimvelayat.mihanblog.com/post/395 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://zarei2khosro.persiangig.com/image/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7.jpg" alt=""></div><div><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مقام معظم رهبری در سخنرانی روز ارتحال امام اشاره به این داشتند که نباید از مسیری امام خمینی (ره) برای انقلاب اسلامی ترسیم نموده اند انحرافی پیدا کنیم .<br>&nbsp;در این مقاله به بازخوانی بیانات امام (ره) در مورد استکبار ستیزی و دشمن شناسی از دیدگاه ایشان میپردازیم .<br>اولین خواسته انسان در زندگی خود امنیت میباشد و بعد از این که انسان احساس امنیت میکند به دنبال معیشت و ارتزاق برای خود در اجتماع میرود .<br>اگر بخواهیم امنیت را معنا کنیم این است که بدانیم در اجتماعی که زندگی میکنیم تهدیدی که ناشی از خشونت باشد برای این اجتماع &nbsp;وجود دارد یا نه .<br>اما در دنیای امروز تهدیدهای سیاسی سازمان یافته وجود دارد که حیات و امنیت اجتماعات انسانی را به خطر می اندازد که ما در حال حاضر مشاهده گر این گونه مسائل در پیرامون کشور خود می باشیم .<br>اولین شرط امنیت داشتن دشمن شناسی برای از بین بردن خطرات آن دشمن میباشد اگر ما دشمنی که میخواهد اجتماعات انسانی را به خطر بیندازد نشناسیم روی ارامش را نخواهیم دید.<br>شاخصه های دشمن شناسی را امام (ره) برای در امان ماندن از خطرات دشمنان مخصوصا دشمنان اسلام حقه را &nbsp;این گونه بیان فرمودند که دشمنان ،ایمان و اسلام ما را در مقابل زیاده خواهی های خود می بینند و تا زمانی که این ایمان اسلامی در وجود ما قرار دارد دشمن دست از خباثت و پلیدی بر علیه ما بر نمیدارد تا زمانی که ما دست از اسلام بکشیم<br>«نكته مهمی كه همه ما باید به آن توجه كنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم اینست كه دشمنان ما و جهانخواران تا كی و كجا ما را تحمل می كنند و تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند به یقین آنان مرزی جز عدول از همه خوبیها و ارزشهای معنوی و الهیمان نمی شناسند و به گفته قرآن كریم هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما برنمی دارند مگر اینكه شما را از دینتان برگردانند.»[1]<br>«مبارزه‏ای که الآن بین کفر و اسلام است، این منازعه بین ما و امریکا نیست، بین اسلام است و کفر»[2]<br>شما بدانید این مبارزه بین اسلام و آمریکا نیست بین اسلام و افکار کفر آمیز دولت مردان غربی و عربی حامی آنها می باشد و امام بارها گوشزد کردند که این مبارزه&nbsp; با کفر و الحاد بر اثر غفلت تنزل پیدا نکند به حد گرفتن منافع مادیاز دشمن شود و ما ایمان خود را بدهیم و منفعت دنیایی را بدست بیاوریم<br>امام (ره) از کنار آمدن با استکبار جهانی آن هم با دادن امان نامه دشمن برای به سازش و مصالحه کشاندن ملت مسلمان به شدت ابا داشتند .<br>«کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمیدانیم. ولی هیهات که خادمان اسلام به ملت خود خیانت کنند!... اگر بند بند استخوانهایمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار برند، اگر زنده زنده در شعله‏ های آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستیمان را در جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت برند هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی‏ کنیم.»[3]<br>امام (ره) بارها اعلام کردند که همه بدبختی های مسلمانان از امریکای مستکبر می باشد و از خوی تجاوزگری و عدم مصالحه با مستکبران عالم این گونه میفرمایند: «خیال نکنید که روابط ما با امریکا و روابط ما با نمی دانم شوروی و روابط ما با اینها یک چیزی است که برای ما یک صلاحی دارد. این مثل رابطه بره با گرگ است! رابطه بره با گرگ، رابطه صلاحمندی برای بره نیست، اینها می خواهند از ما بدوشند، اینها نمی خواهند به ما چیزی بدهند.»[4]<br>امام(ره) در مورد رسیدن به آرامش و امنیت اجتماعی این اصول را بیان میکنند که باید دشمن خود را بشناسیم و مصالحه با این دشمن که فقط ملت ها را برای بردگی مادی و منفعت استکباری خود می خواهد تن ندهیم .</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پاورقی</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">[1]. صحیفه امام، ج‏21، ص: 90<br>[2]. صحیفه امام، ج‏11، ص: 105<br>[3]. صحیفه امام، ج‏21، ص: 98<br>[4]. صحیفه امام، ج 10، ص 360، 4/8/1358</font></p></div> text/html 2015-06-09T05:05:58+01:00 nasimvelayat.mihanblog.com خسرو زارعی غمام حجاب از نظر غرب با نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری http://nasimvelayat.mihanblog.com/post/394 <p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://zarei2khosro.persiangig.com/image/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%201.jpg" alt=""></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در دنیای مادی امروز که طبل آن را سرمایه‌داری غرب می‌نوازد و تفکر آن صرف دنیایی بودن و اعتقاد به دنیای واپسین نداشتن را ادعا دارد، و فقط منفعت دنیایی برای آن ملاک است&nbsp; می‌خواهند حجاب را به‌عنوان مانع برای پیشرفت خانم‌ها عنوان کنند و می‌گویند چون حجاب مانع رسیدن به منفعت بیشتر می‌شود پس بی‌حجابی فکر عقلایی تفکر مادی است؛ اما در اسلام، حجاب برای جلوگیری از اختلاط و آمیزش بی‌قیدوشرط مردان و زنان در جامعه اسلامی عنوان می‌شود و حجاب، مصونیت بخش می‌شود نه محدودیت برای پیشرفت زنان و مردان. مقام معظم رهبری در این خصوص می‌فرمایند:</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">«اسلام مى‏ خواهد كه رشد فكرى و علمى و اجتماعى و سیاسى و- بالاتر از همه- فضیلتى و معنوى زنان، به حد اعلى برسد و وجودشان براى جامعه و خانواده‏ ى بشرى-به‏ عنوان یك عضو- حد اعلاى فایده و ثمره را داشته باشد. همه‏ ى تعالیم اسلام ازجمله مسئله‌ی حجاب، بر این اساس است. مسئله‌ی حجاب، به معناى منزوى كردن زن نیست. اگر كسى چنین برداشتى از حجاب داشته باشد، برداشتش کاملاً غلط و انحرافى است. مسئله‌ی حجاب، به معناى جلوگیرى از اختلاط و آمیزش بى‏ قیدوشرط زن و مرد در جامعه است. این اختلاط، به ضرر جامعه و به ضرر زن و مرد- بخصوص به ضرر زن- است.»[1]</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">غربی‌ها حجاب را مانع تحصیلات عالیه برای خانم‌ها می‌دانستند اما به برکت جمهوری اسلامی در ایران خانم‌هایی با تحصیلات عالیه در رشته‌های مختلف باحجاب اسلامی توانستند این تصور غلط غربی‌ها را بشکنند مقام معظم رهبری در این خصوص می‌فرمایند:</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">«حجاب، به‏ هیچ‏ وجه مزاحم و مانع فعالیت‌های سیاسى و اجتماعى و علمى نیست؛ دلیل عینی‌اش هم شما هستید. شاید عده‌ای تعجب مى‏كردند و هنوز هم تعجب كنند كه خانمى در سطح بالاى علمى در هر رشته‌‏اى وجود داشته باشد كه خودش را با تعالیم اسلامى و ازجمله با مسئله‌ی حجاب منطبق كند. این، براى بعضى باورنكردنى بود و نمى‌‏توانستند تصورش را بكنند.»[2]</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">غربی‌ها و مادی‌گرایان دنیای امروز تصور می‌کنند که علم‌آموزی مساوی بی‌قیدی در موازین اخلاقی و دینی هست و هر کس که می‌خواهد علم یاد بگیرد باید موازین اخلاقی و دینی را کنار بگذارد اما به برکت حکومت اسلامی با پیشرفت‌های خانم‌ها در علوم مختلف آن‌هم باحجاب اسلامی و مقید بودن به موازین اخلاقی و دینی این پیام را به جهانیان داد که می‌توان با مقید بودن به دین به مدارج علمی بالا رسید مقام معظم رهبری در این خصوص می‌فرمایند:</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">من مى‏خواهم بگویم كه شما خانم‌ها براى دنیا پیامى دارید. این پیام را دقیق و مسجل كنید و به دنیا بدهید. پیام هم فقط پیام زبانى و شفاهى و كتبى نیست؛ بلكه بیشتر پیام عملى است. زن‌های ایران، بخصوص كسانى كه در رشته‏هاى گوناگونِ دانش و در چارچوب اسلام و احكام اسلامى و مهم‏تر از همه مسئله‌ی حجاب توانسته‏اند حركت بكنند، بایستى به زنان و دختران و دانشجویان زن دنیا عملاً تفهیم كنند كه علم به معناى بى‏بندوبارى نیست و لازمه‏ى تحصیل علم، بى‏قیدى نسبت به موازین اخلاقى در مورد معاشرت زن و مرد نیست؛ بلكه مى‏توان با رعایت كامل این موازین، علم را هم تحصیل كرد و به‌جاهای بالایى رسید و وجود شما مى‏تواند به‌عنوان یك نمونه از پیام جهانى اسلام نشان داده بشود.[3]</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">حجاب برای مرد و زن در اسلام نه محدودیت است و نه باعث می‌گردد تا حرکت علمی افراد را مختل کند اما غربیان مادی‌گرا برای اهداف مادی‌گرای خود که همه عالم را با سود و ضرر مقایسه می‌کنند و اعتقادی به‌روز حساب و جزا ندارند و میگویند هر چه هست همین دنیا هست پس از هر راهی و هر طریقی به منفعت بیشتر رسیدی باید همان را انجام دهی که مصداق آن را ما در منطقه خاورمیانه می‌بینیم که برای رسیدن به منابع نفتی و ثروت کشورهای منطقه راه جنگ را برای خود برگزیده‌اند تا به منفعت بیشتر برسند و کاری ندارند که چند نفر در این راه کشته می‌شوند و فقط منفعت خود را می‌بینند و میگویند هدف ما وسیله را توجیه می‌کند و هدف آن‌ها نفت منطقه هست و وسیله آن هم برای رسیدن به آن بمب و کشتار است پس این توجیه عقلایی مادی شد برای به دست آوردن منفعت و برای مسئله حجاب هم این‌گونه عمل می‌کنند ولی ملت مسلمان نباید در دام افکار مادی غربیان گرفتار شوید زیرا در اسلام برای هر کاری دستورالعملی داده‌شده و برای آن دستورالعمل هم روزی حساب باید پس بدهیم.</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پی‌نوشت:</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">[1]. سخنرانى در دیدار با گروهى از زنان پزشك سراسر كشور 26/ 10/ 1368<br>[2]. سخنرانى در دیدار با گروهى از زنان پزشك سراسر كشور 26/ 10/ 1368<br>[3]. سخنرانى در دیدار با گروهى از زنان پزشك سراسر كشور 26/ 10/ 1368</font></p> text/html 2015-06-04T11:11:49+01:00 nasimvelayat.mihanblog.com خسرو زارعی غمام انقلاب امام، حرکت بزرگ تاریخ http://nasimvelayat.mihanblog.com/post/393 <p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://zarei2khosro.persiangig.com/image/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29.jpg" alt=""></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;نام امام خمینی که به زبان رانده می‌شود، اخلاص امام و زنده کردن و بیدار کردن جهانیان از خواب کمونیستی و سرمایه‌داری به چشم میاید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;امام (ره) به‌وسیله انقلاب، اسلام ناب و حقه را در تمام جهان به نمایش گذارد، حتی در دورترین نقاط دنیا که اسمی از اسلام نبود با انقلاب امام (ره) با اسلام آشنا می‌شدند به کیش و مرام امام (ره) که اسلام هست واقف می‌شدند و امام (ره) با انقلاب خود اسلام ناب شیعی را به تمام جهانیان نشان دادند. مقام معظم رهبری در خصوص حرکت بزرگ امام می‌فرمایند:</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">«ملت ما ملتى است كه در قعر ظلمات بیدینى و طاغوتى توانست خورشید دین را از پشت ابرها خارج كند و انقلابى بر اساس اسلام و قرآن به وجود آورد كه چشم همه‏ ى ملت‌های دنیا نه‌فقط ملت‌های مسلمان را خیره كرد. امروز هم همین‏طور است. امروز هم‏ اگر شما به كشورهاى امریكاى لاتین و در میان جوامع مسیحى جوامعى كه كمترین ارتباطى با ایران و اسلام ندارند بروید، خواهید دید كه نام انقلاب و نام مبارك امام بزرگوارِ این انقلاب حضرت امام خمینى شناخته‌شده است. از همه‏ ى اكناف عالم، ده‌ها كتاب و رساله و صدها مقاله و شعر و قطعه‏ ى ادبى از ادبیات‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در عظمت این انقلاب صادرشده است. چنین انقلابى را این ملت به راه انداخته است.»[1]</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">امام (ره) ثابت کرد که می‌توان به‌وسیله نیروی مؤمن مردمی تمام توطئه‌های داخلی و خارجی به مقابله پرداخت که و همین نیروی مردمی بود که توانست به‌وسیله رهبری عالی‌قدری همچون امام (ره) در مسیر درست خود قرار بگیرد و سد استکبار و طاغوت را در ایران بشکند مقام معظم رهبری در این خصوص می‌فرمایند:</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">«در اینجا اصل مهمى پدید مى‏ آید كه این اصل، هم در صدر اسلام مكرّر در مكرّر تجربه شد، هم در انقلاب اسلامى تجربه شد، هم در حوادث گوناگون دیگر تجربه‌شده است؛ توجه به آن براى ملت‌هایی مثل ملت ما حائز اهمیت است؛ ولى غالباً از چشم دور مى‏ ماند. نقش امام بزرگوار ما حضرت امام خمینى كبیر این بود كه این حقیقت را ثابت كرد. این حقیقت چیست؟ این حقیقت این است كه نیروهاى اثرگذار در تحوّلات اجتماعى و سیاسى، عبارت از چیزهایى است كه به انسان‌ها برمى‏ گردد؛ مربوط به نیروهاى انسانى و اراده‏ى انسانى و ایمان انسانى است. طبق این اصل، آرایش قدرت‌ها و نیروهاى اثرگذار در تحوّلات اجتماعى، غیرازآن چیزى است كه همیشه قدرت‏مداران و مستكبران عالم خواستند آن را نشان بدهند. قدرتمندان و مستكبران عالم این‏طور خواستند تفهیم و ثابت كنند كه نتایج و تحولات بزرگ، به پول و زور و شمشیر و سلطه‏ ى مطلقه و تبلیغات آن‏ها مربوط است؛ كار عالم در دست آن‏هاست؛ اختیارات تحولات بشرى در پنجه‏هاى قدرت آن‏هاست؛ اما این اصل الهى ثابت مى‏كند كه به‌عکس؛ تحوّلات عالم، مسائل بزرگ بشرى و انسانى، انقلاب‏هاى بزرگ، پیشرفتهاى بزرگ و حرکت‌های عظیم، هیچ‏كدام در دست قدرتمندان و زورمداران عالم نیست؛ در اختیار سلاح و پول و تبلیغات آن‏ها نیست اگرچه آن‏ها این‏طور وانمود كنند در اختیار عوامل دیگرى است. همه‏ى این عوامل به اراده‏ى انسان‌ها، ایمان‏ انسان‌ها، فداكارى انسان‌ها، حركت انسان‌ها و تجمّع انسان‌ها برمی‏گردد كه بر سرنوشت بشر مى‏تواند حكومت كند.»[2]</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">امام خمینی با حرکت خود بیداری اسلامی را در حکومت‌های مرتجع عربی کلید زد و در حال&nbsp;حاضر ما مشاهده می‌کنیم این حرکت انقلاب اسلامی به بیداری اسلامی منجر شده است.</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">رهبر معظم انقلاب حرکت امام (ره) که منشأ بیداری اسلامی است این‌گونه می‌فرمایند:</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">«خیزش اسلامى و یا به تعبیر دیگر جنبش بیدارى اسلامى، پس از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و ظهور حركت امام خمینى رضى اللّه عنه در دو دهه‏ى اخیر، با قدرتِ تمام درصحنه‌ی منطقه و جهان اسلام ظاهرشده است. امروز محور اصلى این جنبش و حركت، مسأله‏ى فلسطین است. انتفاضه‏ى اقصى توانست حتّى در خارج از مرزهاى جغرافیایى فلسطین و برون از ملت فلسطین، عموم ملت‌های مسلمان و عرب را به صحنه بكشاند. تظاهرات میلیونى ملت‌های مسلمان- از غرب تا شرق جهان اسلام- نشان داد كه مردم فلسطین‏ مى‏توانند بر روى حمایت‌های آنان حساب كنند و درعین‏ حال نقش قابل توجّهى در ایجاد وحدت مسلمانان ایفا نمایند.»[3]</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در آخر عنوان کنم که جهانیان و حتی بچه‌های این انقلاب اسلامی، عمق وجودی و حرکتی امام خمینی (ره) را،&nbsp;شاید شمه‌ای از آن را شناخته باشند و حرکت بزرگ ایشان را درک کرده باشند. گذر زمان می‌باید تا تمام ابعاد شخصیتی و حرکتی امام بزرگوار ما نمایان گردد تا این حرکت بزرگ امام(ره) رخ بنمایاند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پاورقی</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">[1]. بیانات در اجتماع باشكوه مردم كرج‏24/ 07/ 1376</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">[2]. بیانات در اجتماع بزرگ عزاداران در صحن مطهر امام خمینى (ره) 14/ 03/ 1379</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">[3]. سخنرانى در مراسم گشایش كنفرانس بین‏المللى حمایت از انتفاضه‏ى فلسطین‏04/ 02/ 1380</font></p> text/html 2015-06-02T04:33:11+01:00 nasimvelayat.mihanblog.com خسرو زارعی غمام نا امیدی دشمنان اسلام از روحانیت هراسی http://nasimvelayat.mihanblog.com/post/392 <p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://zarei2khosro.persiangig.com/image/شهدای روحانی.jpg" alt=""></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یکی از سیاست‌های دشمنان مستکبر، در مقابله با اسلام در کشورهای اسلامی این است که به مبلغان اسلام هجمه وارد کنند. دشمن با سیاه نمایی و بد جلوه دادن روحانیت که وظیفه اصلی آن تبلیغ دین اسلام است، می‌خواهد این حلقه واسط بین حقایق اسلام و مردم را قطع کنند تا این منبع خروشان فقهی که متصل به معصوم و در آخر به وحی می‌باشد را کمرنگ و به‌تدریج قطع نمایند</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کشور جمهوری اسلامی ایران که منادی اسلام حقه است، به‌عنوان یک هراس واقعی بین دول غربی استکباری و عربی وهابی راه‌یافته است و این دشمنان با تمام حربه‌های خود پا به میدان نهاده تا این هراس خود را از بین ببرند. هراس آن‌ها از این دین حقه، منطقی بودن آن است که می‌تواند به‌وسیله منطق خود، دل‌ها و قلب‌ها تسخیر نماید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یکی از ترفندهای دشمنان برای از بین بردن نفوذ اسلام ایجاد شبکه‌های ماهواره‌ای به زبان فارسی (حدود صد و پنجاه شبکه بیست‌وچهارساعته) علیه این مبانی و عقاید حقه اسلام شبهه افکنی و سیاه نمایی می‌کنند و یکی از این ترفندها روحانیت هراسی هست.</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مقام معظم رهبری در خصوص روحانیت هراسی می‌فرمایند:«نقطه‏ى دیگرى كه دشمن‌روی آن تلاش میكند، روحانیت است. روحانیون چون در بین مردم محبوبیت و نفوذ و شخصیت داشتند، توانستند در دوران اختناق، پیام مبارزه را تا اعماق جامعه پیش ببرند و همه را از نظرات امام مطلع كنند. روحانیت مبارز این كار را كرد. مردم، روحانیت را دوست میداشته‏ اند و به آن‏ها اعتماد دارند. این اعتماد و ابراز محبت به روحانیون در كشور ما، یك سنت مربوط به طول قرن‌هاست. روحانیت اسلام در داخل كشور ما، متكى به مردم است و هیچ‏وقت وابسته به قدرت‌ها نبوده است. امروز هم روحانیون به هیچ قدرتى وابسته نیستند و صد درصد مردمى‏‌اند. مردم ما همیشه قداستى براى روحانیت قائل بوده‏‌اند و بحمدالله، امروز هم قائل‌اند. مردم، روحانیت را مجموعه‏‌اى پاك و سالم و قابل‌اعتماد مى‏‌دانند. مى‏‌بینیم دشمن، از تجربه‏‌هاى خود در این زمینه، استفاده مى‏‌كند. دشمن مى‏‌فهمد كه باید روحانیت را در چشم مردم، از حیثیت و اعتبار انداخت. همه‏‌ى تلاششان این است! تبلیغات می‏كنند، دروغ میگویند، اگر مسئله كوچكى را درجایی پیدا كنند، چندین برابر بزرگ میكنند و براى اینكه روحانیت را از چشم مردم بیندازند، خوبیها و گذشته‌ها و فداکاری‌ها را نمیگویند. علم و دانش روحانیت را انكار میكنند و تقواى آن‏ها را منكر میشوند؛ همچنان كه پنجاه سال، در دوران رژیم پهلوى هم از این كارها مى‏شد. روحانیت، كه مجموعه‏‌اى علمى و تقوایى است، به‌وسیله بلندگوهاى رژیم پهلوى، فاقد علم و تقوا معرفی‌شده بود. امروز هم همان تبلیغ كذا انجام میگیرد. این‏ها مجموعه كارهایى است كه دشمن انجام می‏دهد.»[1]</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">از این کلام نتیجه می‌گیریم که دشمن نمی‌تواند رابطه بین مردم و روحانیت را خراب کند به خاطر این‌که مجموعه روحانیت از پاکی و قداست خود برخوردار هست و اگر هم کوچک‌ترین مسئله‌ای را هم از روحانیت پیدا می‌کنند کاهی را کوه میکنند تا به مقصد خودشان برسند و آن هم قطع ارتباط بین روحانیت و مردم است.</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اما دشمن در این مسیر نا امید شده زیرا هنوز مردم به روحانیت و شیعه علاقه دارند مقام معظم رهبری در این خصوص بیان فرمودند که: «آنان پس از نومیدى از حذف اسلام و شعارهاى اسلامى، اكنون به فتنه‌انگیزى میان فرقه‌هاى اسلامى رو آورده و با توطئه‌ى شیعه هراسی و سنی هراسی، بر سر اتحاد امت اسلامى مانع‌تراشى می‌کنند»[2]</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دشمن با تفرقه‌افکنی بین شیعی و سنی، می‌خواهد ناکامی خود را در روحانیت هراسی جبران کند و مسلمانان باید مراقب این ترفند دشمنان باشند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پی‌نوشت:<br>[1]. بیانات در دیدار مهمانان خارجى دهه‏ى فجر و قشرهاى مختلف مردم در روز نیمه شعبان18/ 11/ 1371‏</font></p><p style="margin: 0px 0px 1.846em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">[2]. پیام به كنگره‌ی عظیم حج04/08/1391</font></p> text/html 2015-01-17T06:14:06+01:00 nasimvelayat.mihanblog.com خسرو زارعی غمام راهبرد های مقام معظم رهبری برای عزت اسلامی http://nasimvelayat.mihanblog.com/post/391 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://zarei2khosro.persiangig.com/image/333331_51276.jpg" alt=""></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یکی از راههای جهاد در راه خدا این است که عزت را برای اسلام به دست آوریم حالا این عزت را چگونه ما به دست بیاوریم و این حرکت ما در مسیر عزت اسلامی باشد و این حرکت ما چه فایده برای مسلمانان دارد. یک فرد مسلمان چگونه می تواند با ابزار های موجود در ارتقای عزت اسلامی بکوشد مقام معظم رهبری در این خصوص به چند نکته اشاره می فرمایند که ما در این مقاله به اختصار بیان نموده ایم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کلید واژه: ایمان، عزت، جهاد فی سبیل الله، غلبه، ایثار گری، پذیرش مکتب امام(ره)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">چکیده: عزت در قرآن کریم، خداوند آن را مخصوص خود و رسول خود و مومنان بیان می نماید و یک مومن باید برای رسیدن به این عزت تلاش خود را در حد توان خود انجام دهد.&nbsp; مقام معظم رهبری در خصوص عزت مسلمانان راهبرد هایی ارائه می دهند که عبارتند از غلبه بر دشمنان در همه عرصه ها ایثارگری و شهادت و پذیرش مکتب امام(ره) به عنوان راههای عزت آفرین و جهاد فی سبیل الله اشاره می فرمایند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">معنای لغوی عزت به معنای [ ع ِزْ زَ ] (ع اِمص ) عظمت، بزرگواری، ارجمندی، ارج، سرافرازی، ارجمندی، کرامت، بزرگی.<a href="http://www.jonbeshnet.ir/news/52949#_ftn1" name="_ftnref1" title="" rel="nofollow" id="_ftnref1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(16, 52, 110); text-decoration: none;">[1]</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در قرآن کریم خداوند عزت را مخصوص خود و رسول خود و مومنان میداند و مومن مسلمان باید در مسیر عزت خود که همان عزت اسلام و مسلمین است قدم بردارد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">«یقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلىَ الْمَدِینَةِ لَیخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنها الْأَذَلَّ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لَکنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یعْلَمُون‏» «آنها می‌گویند: اگر به مدینه باز گردیم عزیزان، ذلیلان را بیرون می‌کنند. در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مومنان است، ولی منافقان نمی‌دانند.»<a href="http://www.jonbeshnet.ir/news/52949#_ftn2" name="_ftnref2" title="" rel="nofollow" id="_ftnref2" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(16, 52, 110); text-decoration: none;">[2]</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عزت بخشیدن به مسلمانان خود یک جهاد فی سبیل الله می باشد. جهاد از فروع دین و از واجبات تکلیفی هر مسلمان می باشد و با دستور ولی فقیه در زمان غیبت برای ما واجب و حرکت به سوی این جهاد ثواب اخروی هم برای ما به دنبال دارد.<br style="box-sizing: border-box;">[همه هم مسؤولند. این مردان مؤمنی كه بعضی از آنها را ما امروز دیدیم و بسیاری از شماها در این مجموعه مشغول كار هستید و جزو آنها هستید، این كارتان جهاد است. این كاری كه در این منطقه‌ی صنعتی و اقتصادی عظیم دارد انجام می‌گیرد، یك جهاد است. نیت اگر نیت خدائی باشد، می‌شود جهاد فی‌سبیل‌الله. وقتی انسان برای اعلای كلمه‌ی حق، اعلای كلمه‌ی اسلام، عزت بخشیدن به امت اسلامی و ملت مؤمن و مسلمان ایران تلاش می‌كند، این جهاد می‌شود جهاد فی‌سبیل‌الله. آن وقت در این تلاش، بركات و عظمت و شأن جهاد فی‌سبیل‌الله وجود دارد.]<a href="http://www.jonbeshnet.ir/news/52949#_ftn3" name="_ftnref3" title="" rel="nofollow" id="_ftnref3" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(16, 52, 110); text-decoration: none;">[3]</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یکی از راه های عزت اسلامی این است که بر دشمن خود غلبه کنیم در تمام عرصه ها ، این دشمن که برای از بین بردن نام اسلام و مسلمانی کوشش می کند و تمام راه ها را برای از بین بردن آن به کار&nbsp;میبندد&nbsp;که کشور مسلمان را در عرصه پیشرفت و صنعت عقب نگه دارد و ما مسلمانان&nbsp;برای به عزت رسیدن&nbsp;اسلام باید در این عرصه بر او فائق آییم .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">[این دشمنان عنود از هر راهی بتوانند، می‌خواهند به ملت ایران آسیب وارد كنند، آن هم به جرم طرفداری از حق، به جرم استقلال، به جرم تسلیم نشدن در مقابل زورگوئی دشمنان، آنها می‌خواهند به ملت ایران تحمیل كنند و زور بگویند و ضربه بزنند. در مقابل این دشمنان، با این اتحاد كلمه، با این همدلی، با این همكاری، با این مجاهدت عمومی، می‌توان ایستاد و بر آنها فائق آمد، همچنان كه ملت ایران تا امروز بر دشمنان خود فائق آمده است و توانسته است عزت خود را تأمین كند، بعد از این هم همین طور خواهد بود.]<a href="http://www.jonbeshnet.ir/news/52949#_ftn4" name="_ftnref4" title="" rel="nofollow" id="_ftnref4" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(16, 52, 110); text-decoration: none;">[4]</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یکی دیگر از راههای ارتقای عزت اسلامی باید در مسیر عزت ایثار گری نمود که ما در جنگ هشت ساله تحمیلی اگر ایثارگری شهدای ما نبود جمهوری اسلامی به این عزت اسلامی دست پیدا نمی کرد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">[خوشبختانه فضای عمومی كشور، فضای كار است، فضای تلاش است، فضای همدلی است، این به بركت مجاهدتهائی است كه قبلاً انجام گرفته است. امروز جمعی از خانواده‌های شهدای این منطقه هم در این جمع حضور دارند. حتماً باید بدانیم كه آنچه امروز ما موفقیت به دست می‌آوریم، به بركت مجاهدت شهیدان و خون شهیدان و ایثار شهیدان است، شهیدان، جانبازان، ایثارگران. بعضی به میدان جنگ رفتند، جانهای خودشان را هم عرضه كردند، اجر ایثار فی‌سبیل‌الله را بردند، اگرچه خدای متعال جانهای اینها را بحمدالله حفظ كرده است و اینها در خدمت انقلاب و در خدمت كشور قرار دارند. این ایثارگری‌ها و این مجاهدتهاست كه امروز ملت ما را به این عزت و به این توانائی رسانده است و به او فرصت داده است كه بتواند این كارهای بزرگ را انجام دهد.]<a href="http://www.jonbeshnet.ir/news/52949#_ftn5" name="_ftnref5" title="" rel="nofollow" id="_ftnref5" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(16, 52, 110); text-decoration: none;">[5]</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یکی دیگر از راههای عزت اسلامی پذیرش مکتب امام (ره) می باشد که این مکتب در مقابل زورگویان عالم ایستادگی و دفاع از مظلوم را راهبرد تغییر ناپذیر خود می داند و این مکتب باعث در دنیا اسلام عزت پیدا کند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><br></p> text/html 2014-12-28T12:55:47+01:00 nasimvelayat.mihanblog.com خسرو زارعی غمام توافق با آمریکا خوب یا بد؟ http://nasimvelayat.mihanblog.com/post/389 <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://zarei2khosro.persiangig.com/image/101101.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">سوالی که جوانان امروز برایشان پیش می آید میگویند آیا با آمریکا که سردمدار استکبار جهانی است میتوان به صلح یا توافق رسید که مشکلات ما حل شود ما از طریق آموزه های اسلامی سعی در تبین این موضوع پرداخته ایم تا بدانیم جمهوری اسلامی ایران در مقابل چه قدرت و تفکری میخواهد قد علم کند. آیا دست دوستی به سوی چنین تفکر استکباری می توان دراز کرد و به صلح اسلامی رسید یا نه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">استکبار از ریشه «ک‌ ـ ‌ب ‌ـ ‌ر» و به معنای برتری خواهی<a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[1]</span></span></span></span></a>، امتناع از پذیرش حق از روى عناد و تکبّر<a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[2]</span></span></span></span></a>و خود بزرگ بینی دروغین<a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftn3" name="_ftnref3" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[3]</span></span></span></span></a></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">است</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>.<o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">خداوند در قرآن کریم واژه استکبار را نماد بارز کفر قلمداد می کند و استکبار را تنها خصلت کفار می داند و از جمله عناصر مهم در ساختمان معنایی واژه كفر، مفهوم استکبار است. در قرآن كریم بر نقش این عنصر چنان تأكید شده كه در بسیاری از موارد، گویی تنها خصلت كفار همین پدیده است. شخص مستكبر به لحاظ ماهیت دینی، متكبر و گستاخ است</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>.<a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftn4" name="_ftnref4" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[4]</span></span></span></a>&nbsp;</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">آیات زیر شاهد و گواه این حقیقت است كه گردن‌كشی دست‌كم یكی از نشانه‌های مشخص مستكبران است</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>:<o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;">«</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">و اَمَّا الَّذینَ کفَروا اَفَلَم‌تَکن ءایـتى تُتلى عَلَیکم فَاستَکبَرتُم و کنتُم قَومـًا مُجرِمین</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>»<a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftn5" name="_ftnref5" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[5]</span></span></span></a>&nbsp;</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">این آیه بیان‌کننده استکبار و عدم پذیرش (آیات) و دستورات الهی از‌سوى کافران است</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>.<o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">قَالَ الْمَلأُ الَّذِینَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِینَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحآ مُرْسَلٌ مِن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِینَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا بِالَّذِیَ آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ<a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftn6" name="_ftnref6" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[6]</span></span></span></span></a>؛ سران قوم او كه استكبار می‌ورزیدند، به مستضعفانی كه ایمان آورده بودند گفتند: آیا می‌دانید ]مطمئنید[ كه صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ گفتند: بی‌تردید ما به آنچه وی بدان رسالت یافته است مؤمنیم. كسانی كه استكبار می‌ورزیدند گفتند: ما به آنچه شما بدان ایمان آورده‌اید كافریم</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>.<o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">انواع استکبار</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">از فرد به فرد</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">استکبار، گاه از فرد یا گروه یا جامعه‌ای نسبت به دیگر افراد، گروهها و جوامع ضعیف سر‌مى‌زند که همان طلب سیطره و بزرگى کردن بر دیگران است؛ مانند: «اِنَّ‌ فِرعَونَ عَلا فِى‌الاَرضِ و جَعَلَ اَهلَها شِیعـًا یستَضعِفُ طَـائِفَةً مِنهُم</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>...»<a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftn7" name="_ftnref7" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[7]</span></span></span></a>&nbsp;«</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">واستَکبَرَ هُوَ و جُنودُهُ فِى الاَرضِ بِغَیرِ الحَقِّ</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>...»<a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftn8" name="_ftnref8" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[8]</span></span></span></a>&nbsp;</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">این آیات درباره رفتار مستکبرانه فرعون و لشکریانش با مردمى است که در محدوده فرمانروایى وى زندگى مى‌کرده‌اند</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">از فرد به خداوند</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">و گاه این پدیده شوم در ارتباط با فرمانهاى الهى و عبادت خداوند بروز مى‌کند</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>.<o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">منظور ما در این استکبار استکبار نوع اول می باشد</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>.<o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">مقام معظم رهبری در تبعین واژه استکبار که نماد آن را آمریکا می داند این گونه می فرمایند</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>:<o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">استکبار، یعنى روح تکبّر و بى‌اعتنایى به ارزشهاى ملتهاى دیگر و دخالت در امور ملتها و به خود حق دادن؛ همین چیزى که الان در کلمات رؤساى امریکایى ملاحظه مى‌کنید. راجع به دخالت خودشان در عراق یا هرجاى دیگر طورى حرف مى‌زنند، مثل این‌که اینها صاحبان دنیایند! واقعاً انسان کمتر دولتى را مى‌تواند پیدا کند که با لحنى حرف بزند که اینها راجع به کشورهاى خاورمیانه حرف مى‌زنند! این کشورها را مال خودشان مى‌دانند. استکبار یعنى این</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>.<a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftn9" name="_ftnref9" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[9]</span></span></span></a><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">نتیجه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>:<o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">استکباری که امریکا دارد نماد کفر است و اسلام به هیچ وجه من الوجوه با کفر سازگار و صلحی ندارد و نتیجه میگیریم که اگر بخواهیم اسلام ناب و الهی برقرار گردد در روابط بین المللی نباید با کشور مستکبری مانند آمریکا نه به توافق رسید و نه صلحی زیرا این صلح یعنی اجتماع اسلام و کفر و این محال اسلامی می باشد</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>.<o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 24px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">پاورقی</font></o:p></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21px; text-align: right;"><div id="ftn1" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p class="MsoFootnoteText" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[1]</span></span></span></span></a><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp;<span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">.&nbsp;</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">التحقیق، ج‌۱۰، ص‌۱۸، کبر</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p></div><div id="ftn2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p class="MsoFootnoteText" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftnref2" name="_ftn2" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[2]</span></span></span></span></a><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp;<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>.</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp;<span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">لسان العرب، ج‌۱۲، ص‌۱۳، کبر</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p></div><div id="ftn3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p class="MsoFootnoteText" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftnref3" name="_ftn3" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[3]</span></span></span></span></a><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp;<span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">.&nbsp;</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">مجمع‌البحرین، ج‌۴، ص‌۹، کبر</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p></div><div id="ftn4" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p class="MsoFootnoteText" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftnref4" name="_ftn4" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[4]</span></span></span></span></a><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp;<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>.</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp;<span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">توشیهیكو ایزوتسو، مفاهیم اخلاقی، دینی در قرآن مجید، ص285</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p></div><div id="ftn5" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p class="MsoFootnoteText" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftnref5" name="_ftn5" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[5]</span></span></span></span></a><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp;<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>.</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp;<span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">جاثیه : آیه31</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p></div><div id="ftn6" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p class="MsoFootnoteText" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftnref6" name="_ftn6" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[6]</span></span></span></span></a><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp;<span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">.&nbsp;</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">اعراف: آیه 75ـ76</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p></div><div id="ftn7" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p class="MsoFootnoteText" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftnref7" name="_ftn7" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[7]</span></span></span></span></a><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp;<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>.</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp;<span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">قصص: آیه۴</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p></div><div id="ftn8" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p class="MsoFootnoteText" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftnref8" name="_ftn8" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[8]</span></span></span></span></a><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp;<span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">.&nbsp;</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">قصص: آیه۳۹</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p></div><div id="ftn9" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p class="MsoFootnoteText" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="file:///C:/Users/mohammad/Desktop/New%20Microsoft%20Word%20Document.docx#_ftnref9" name="_ftn9" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="MsoFootnoteReference" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 13.9099998474121px;">[9]</span></span></span></span></a><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp;<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>.</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp;<span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان ۱۳۸۱/۰۸/۱۳</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><o:p style="margin: 0px; padding: 0px;"></o:p></span></font></p></div></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 18px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p></div> text/html 2014-12-24T07:20:15+01:00 nasimvelayat.mihanblog.com خسرو زارعی غمام اعتدال و استقلال کشور، زمینه ساز مبارزه با استكبار جهانى http://nasimvelayat.mihanblog.com/post/387 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://zarei2khosro.persiangig.com/image/6545454.jpg" alt=""></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در مورد اعتدال، نظرات مقام معظم رهبری امام خامنه ایی مدظله العالی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم تا بدانیم در کلام رهبری اعتدال در خصوص چه موضوعاتی و به چه شکلی مطرح می شود و ما باید برای رسیدن به این راهبرد چه مسیری را باید در پیش بگیرم تا منویات مقام معظم رهبری که به عنوان چراغ راه ما است را پیاده سازی سازیم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اعتدال مصدر باب افتعال از ریشه «عدل» و در لغت به معنای حدّ متوسط بین دو وضعیت دیگر است ، ازاین‌رو نقطه مقابل اعتدال ، افراط و تفریط نامیده می‌شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اعتدال به معنی میانه حال شدن در کمیت و کیفیت است و به معنای تعادل و میانه‌روی نیز کاربرد دارد.<a href="http://www.jonbeshnet.ir/news/49274#_ftn1" name="_ftnref1" title="" rel="nofollow" id="_ftnref1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(16, 52, 110); text-decoration: none;">[1]</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">و در قرآن نیز به صراحت راه رستگاری و نزدیکی به خداوند منش اعتدال شناخته شده‌است:</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">" یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ"<a href="http://www.jonbeshnet.ir/news/49274#_ftn2" name="_ftnref2" title="" rel="nofollow" id="_ftnref2" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(16, 52, 110); text-decoration: none;">[2]</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; line-height: 30px;"><br></p> text/html 2014-12-17T09:20:57+01:00 nasimvelayat.mihanblog.com خسرو زارعی غمام رفتار دوگانه بازیگران در صدا وسیما و فضای مجازی http://nasimvelayat.mihanblog.com/post/386 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="line-height: 115%;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://zarei2khosro.persiangig.com/image/2936_45708_0.jpg" alt="" style="line-height: 115%;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 200%;">صدا و سیما به عنوان رسانه با نفوذ به عنوان دانشگاهی عمومی در کل کشور به حساب می آید که می تواند هر نوع تفکری را اشاعه دهد. اولین وظیفه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در داخل سوق دادن مردم به سوی فرهنگ اسلامی و سبک زندگی اسلامی می باشد، و در خارج از مرز ها وظیفه شناساندن انقلاب اسلامی ایران و صادر کردن این انقلاب می باشد. که در این مورد انصافا به خوبی عمل می کند. مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند:</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 200%;">«وظیفه‏ ى یك رسانه، آموزش و تحلیل و سوق دادن قلب و ذهن و روح و مغز افراد به سمتى است كه گردانندگان آن رسانه در نظر دارند. در كشور ما نیز غیر از این نیست. صدا و سیما در جمهورى اسلامى، باید وسیله‏اى براى سوق دادن مردم به فرهنگ اسلامى و ابزارى براى معرفت و آشنایى مردم با درخشندگى‏ هاى اسلامى و انسانى باشد. جز این، وظیفه‏ اى ندارد و اگر مواردى بود كه برخلاف این هدف وارد صدا و سیما شد، نباید پخش كنند»[1]</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 200%;">هر کاری که در صدا و سیما انجام میگیرد یا در رسانه های جمعی آثارش زود در جامعه نمایان میشود و به عنوان فرهنگ آن را می پذیرند.&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 200%;">&nbsp;ولی تضاد رفتاری بازیگران در سیمای انقلاب به عنوان افراد محجبه و با حجاب اسلامی ولی در فضای مجازی نوع دیگر رفتار غیر اسلامی از خود را نشان می دهند و این گونه پارادکس های رفتاری نشان دهنده قبول حجاب برای راه یابی به صدا و سیما برای معروف شدن و نداشتن اعتقاد قلبی آنان به اسلام می باشد و این گونه رفتارها هم به اعتقادات مردم ضربه میزند و هم به این انقلاب ،کسانی که این گونه رفتار را اشاعه میدهند بدانند که باید به خون شهدا و امام زمان در&nbsp; روز قیامت جواب گو باشند زیرا شهیدان راه حق که در جنگ تحمیلی خون خود را نثار کرده اند برای برپایی شعائر اسلامی در این کشور اسلامی بوده است&nbsp; حالا که با خون خودشان امنیت را به کشور ارمغان آورده اند در سایه این امنیت با این رفتار بازیگران خیانت به امانتی که شهیدان به آنها سپرده اند کرده اند.</span><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 200%;">پاورقی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 200%;">...............................</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="line-height: 200%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">[1] . سخنرانى در دیدار با اقشار مختلف مردم و جمعى از پزشكان، پرستاران و كاركنان مراكز آموزش‏عالى و درمانى كشور15/ 09/ 1368</font></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%"><o:p></o:p></span></p>